Mgr. Monika Švarcová, advokátka

Spolehlivost. Odbornost. Vstřícnost.

O mně

Za více než 12 let praxe v advokacii jsem nasbírala cenné zkušenosti a pomohla mnoha klientům v oblasti práva občanského, insolvenčního, trestního, rodinného a práva nemovitostí. 

Mou prioritou je poskytování právních služeb na vysoké odborné úrovni a individuální přístup k potřebám každého klienta. Samozřejmostí je pro mne důkladná analýza případu a využití všech mých znalostí k navržení nejvhodnějšího řešení. Stejný odborný přístup s důrazem na individuální potřeby klienta nabízím jak u jednorázové právní pomoci, tak i u právních služeb dlouhodobějšího charakteru.

Mým cílem je poskytování profesionálních a cenově dostupných právních služeb.


Poskytuji tyto služby:

Občanské právo

Smlouvy
Ochrana spotřebitele
Reklamace
Sousedské spory
Náhrada škody
Obchodní podmínky

Nemovitosti

Koupě, prodej, darování
Advokátní úschova
Nájem, pacht
Věcná břemena
Právo stavby
Služby pro realitní kanceláře

Rodinné právo

Rozvod
Společné jmění manželů
Úprava péče o nezletilé
Výživné
Adopce, poručnictví, pěstounství
Registrované partnerství

Trestní právo

Obhajoba
Zastoupení při podání vysvětlení
Trestní oznámení
Zastoupení poškozeného
Náhrada škody v trestním řízení

Insolvence

Oddlužení
Přihláška pohledávky
Incidenční spory
Přezkumné jednání
Schůze věřitelů
Zastoupení ve věřitelském výboru

 

Senioři

Ochrana spotřebitele
Dědické řízení
Reklamace nevyhovujících služeb

Pohledávky

Předžalobní výzvy
Komunikace s dlužníkem/věřitelem
Zastupování v soudním řízení
Exekuční řízení
Insolvenční řízení

Spory

Rozbor nároku a příprava žaloby
Jednání s protistranou
Mimosoudní řešení sporů
Zastupování před soudy a jinými orgány státní správy

Ceník

Odměnu za poskytnuté právní služby lze sjednat vždy individuálně následujícími způsoby. Klient je vždy předem informován o o předpokládaném rozsahu práce, nákladech a způsobu účtování. Účtování mých služeb je pro klienta transparentní a přehledné.

Hodinová odměna

Obvyklá cena za mé služby činí v závislosti na náročnosti věci 1 500 – 2 000 Kč za každou poskytnutou hodinu služby. V případě delší spolupráce lze též sjednat individuální sazbu.

Fixní odměna

Tento způsob je ideální k účtování právní služby, u které lze dopředu stanovit její rozsah (např. návrh na rozvod, sepsání smlouvy apod.).

Podílová odměna

Odměna je určena jako procentuální podíl z částky, která bude ve sporu klientovi přiznána. V průběhu sporu klient hradí sníženou odměnu a výsledná odměna se odvíjí od úspěchu ve věci (např. u náhrady škody, vymáhání pohledávek atp.).

Úkonová odměna

Právní služby mohou být hrazeny také dle sazby za úkon dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb.

Paušální odměna

Paušální odměna představuje pevnou částku za určité období (zpravidla jeden kalendářní měsíc), v rámci které může klient vyčerpat sjednaný počet hodin právní služby za výrazně zvýhodněnou cenu.

Sazba dle vyhlášky

Není-li sjednán žádný ze zmíněných zvláštních způsobů určení odměny, jsou ceny právních služeb určovány podle advokátního tarifu, vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb.

Příklady cen


Kupní smlouva na nemovitost, včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí od 7 500 Kč (podle rozsahu a složitosti)
Nájemní smlouva, darovací smlouva od 4 000 Kč
Podklady pro podání návrhu na nesporný rozvod (včetně dohody o vypořádání SJM, dohody o úpravě poměrů k nezletilým dětem) od 7 500 Kč
Oddlužení 4 000 Kč u návrhu jednotlivce, 6 000 Kč u společného návrhu manželů

Kontakt

V případě zájmu o mé služby mě můžete kontaktovat telefonicky, emailem či poštou. Pokud Váš hovor nepřijmu hned, zavolám Vám zpět, jakmile to bude možné. Na email zpravidla reaguji nejpozději do druhého dne. Umožňuje-li to povaha věci, jsem schopna řešit věc též online bez nutnosti osobní schůzky.